Webstandaarden

Voor het bouwen van websites zijn webtalen nodig. Webtalen worden door het W3C (World Wide Web Consortium) ontwikkeld en vastgesteld. Het W3C spreekt hierbij van aanbevelingen, maar in de volksmond worden deze aanbevelingen vaak webstandaarden genoemd. Het begrip webstandaarden houdt echter meer in dan alleen een set aanbevelingen van webtalen. Het is belangrijk dat de webtalen op een correcte manier worden toegepast.

De webstandaarden kunnen in drie gebieden worden verdeeld: Structuur, presentatie en interactie. Wij gebruiken de webtalen, waarvoor ze zijn aanbevolen. We houden structuur, presentatie en interactie daarom strikt van elkaar gescheiden en gebruiken voor elke categorie een aparte webtaal.

Structuur

De structuur van een webpagina wordt geschreven in HTML (Hyper Text Markup Language) of XHTML. Hiervoor zijn verschillende varianten ontwikkeld, waarbij XHTML Strict de meest zuivere vorm is. Bij het ontwikkelen van websites maken wij uitsluitend gebruik van XHTML 1.0 Strict.

Op dit moment is de nieuwe webstandaard HTML5 in ontwikkeling. Deze nieuwe HTML5 versie moet met name een betere ondersteuning gaan bieden voor webapplicaties. Ook het afspelen van interactieve content moet straks eenvoudiger worden. Verder komen er nieuwe structuurelementen bij, die voor een betere opbouw van webpagina's moeten zorgen. Voordat de definitieve HTML5 webstandaard is ontwikkeld, moeten onder andere eerst nog een aantal struikelblokken op het gebied van toegankelijkheid overwonnen worden.

Presentatie

Voor de opmaak van de website worden zogenaamde CSS (Cascading Style Sheets) gebruikt. CSS is een opmaaktaal waarin de vormgeving van de website is ondergebracht. Bijvoorbeeld de layout van de website of de opmaak van teksten en afbeeldingen. Helaas zien we vaak, dat stijl elementen binnen de XHTML structuur worden gebruikt. Webstandaarden schrijven voor dat opmaak en content strikt van elkaar gescheiden moeten zijn. Wij gebruiken dan ook geen stijl attributen in onze XHTML webpagina's.

Interactie

Interactie.

Toegankelijk bouwen

Toegankelijkheid

Een website zonder drempels is een website voor iedereen. Wij bouwen niet anders.

Meer: Toegankelijk bouwen

Een website op maat

Maatwerk

Naast een ruim aanbod aan standaard oplossingen maken wij voor specifieke wensen oplossingen op maat.

Meer: Een website op maat

Webstandaarden

Bouwstenen

Gebruik van standaard bouwstenen voor toegankelijkheid, stabiliteit en duurzaamheid.

Meer: Webstandaarden